Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2024-02-01

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter. Vi ber dig att noggrant läsa igenom policyn och kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

1. Insamlade uppgifter

Vi samlar in personuppgifter från dig när du frivilligt lämnar information genom vårt kontaktformulär på vår webbplats. De personuppgifter vi kan samla in inkluderar:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer

2. Användning av uppgifter

Vi samlar in information för att etablera, upprätthålla och/eller bevara affärsrelationer.

3. Delning av uppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter med tredje parter när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller för att uppfylla lagliga förpliktelser. Vi säljer inte, hyr ut eller ger bort dina personuppgifter till andra för marknadsföringsändamål utan ditt samtycke.

4. Ändring och samtycke

Du har rätt att begära åtkomst till och korrigering av dina personuppgifter när som helst. Dessutom kan du begära radering av dina uppgifter eller invända mot vår användning av dem. Om du önskar utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss så kommer vi att bistå dig.

5. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida med det nya datumet för uppdateringen.

Genom att använda vår hemsida samtycker du till villkoren i denna integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen undvik att använda vår hemsida.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud och personuppgiftsansvarig

Namn: Mark Philip Mark (personuppgiftsombud)
Telefon: 072-194 50 93
E-post: mark@sethmark.se

Sethmark Properties AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 559278-3251
Adress: Strandvägen 5a, Stockholm