GDPR-policy för Sethmark Holding AB, Bostadsrättsföreningen Tunaborgen, Bostadsrättsföreningen Keramikern och Bostadsrättsföreningen Kummelgläntan.

Inledning

Sethmark Holding AB, Bostadsrättsföreningen Tunaborgen, Bostadsrättsföreningen Keramikern och Bostadsrättsföreningen Kummelgläntan värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du tar kontakt med oss via vår hemsida, när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller efter kontakt med våra anlitade mäklare.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter när du kontaktar oss via vår hemsida, gör en intresseanmälan för något av våra projekt eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev. De personuppgifter som vi samlar in inkluderar ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna besvara dina frågor, behandla din intresseanmälan och skicka vårt nyhetsbrev. Vi kan också använda dina personuppgifter för marknadsundersökningar och för att förbättra vår verksamhet.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i vårt kundregister så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller enligt gällande lagar och regler. Vi kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för något av de ändamål som anges ovan

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med några tredje parter utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller rättsliga förfaranden.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära att de rättas eller raderas samt begränsa behandlingen av dem. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att begära att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Om du vill utöva dina rättigheter eller har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss.

Ansvarig för personuppgifter

Sethmark Holding AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Sethmark Holding AB

Adress: Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm

Telefonnummer: 0721 – 94 50 93

E-post: kontakt@sethmark.se

Ändring av GDPR-policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna GDPR-policy när som helst. Vi uppmanar dig därför att regelbundet ta del av policyn på vår hemsida för att se om det har skett några ändringar. Eventuella ändringar av denna GDPR-policy träder i kraft när de publiceras på vår hemsida. Denna GDPR-policy uppdaterades senast den 10:e mars 2023.